ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΕΛ 01 (ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΛΑΚΚΙ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ)

ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΛΑΚΚΙ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
07.15
07.23
0730
09.30
09.38
10.00
12.00
12.08
12.30
17.00
17.08
19.30
19.00
19.08
19.30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΕΛ 02 (ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΛΑΚΚΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ )

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΛΑΚΚΙ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
07.30
07.45
07.50
10.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
17.30
17.45
18.00
19.30
19.45
20.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 03
(ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΚΡΙΘΩΝΙ – ΑΛΙΝΤΑ – ΚΑΜΑΡΑ – ΠΑΡΘΕΝΙ – ΠΛΕΦΟΥΤΙ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΙΘΩΝΙ
ΑΛΙΝΤΑ
ΚΑΜΑΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΙ
ΠΛΕΦΟΥΤΙ
08.00
08.02
08.05
08.07
08.10
08.15
09.00
10.30
10.32
10.35
10.37
10.40
10.45
11.00
13.00
13.02
13.05
13.07
13.10
13.15
13.30
18.00
18.02
18.05
18.07
18.10
18.15
18.30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 04

(ΠΛΕΦΟΥΤΙ – ΠΑΡΘΕΝΙ  ΚΑΜΑΡΑ  – ΑΛΙΝΤΑ – ΚΡΙΘΩΝΙ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ )

ΠΛΕΦΟΥΤΙ
ΠΑΡΘΕΝΙ
ΚΑΜΑΡΑ
ΑΛΙΝΤΑ
ΚΡΙΘΩΝΙ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
09.00
09.08
09.13
09.15
09.17
09.20
09.30
11.00
11.08
11.13
11.15
11.17
11.20
12.00
13.30
13.38
13.43
13.45
13.47
13.50
17.00
18.30
18.38
18.43
18.45
18.47
18.50