Αγία Μαρίνα, Λέρος, Δωδεκάνησα

Αξιωματικός υπηρεσίας: +30 22470 22222

Φαξ: +30 22470 22221

Ναύαρχου Ιωαννίδη, 854 00

Λακκί, Δωδεκανήσου

Τηλ.: +30 22470 22224

Φαξ : +30 22470 22334

Παρθένι, Λέρος

Τηλέφωνα : +30 22470 25578

Λακκί, Λέρος

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 22470 23300

Φαξ: +30 22470 23556

Επείγοντα περιστατικά: +30 22470 23300

Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων : +30 22470 23300 (εσωτερικό 150)

  • Λακκί +30 22470 22550
  • Πλάτανος +30 22470 23070

Διεύθυνση τεχνικής υπηρεσίας Λέρου, τηλ. +30 22470 28332,  Fax. +30 22470 22940

Γραφείο μελετών, τηλ. +30 22470 28334,  Fax. +30 22470 28331

Π.Σ.Ε.Α., τηλ. +30 22470 22199

Οικονομικές υπηρεσίες, τηλ. +30 22470 25019,  Fax. +30 22470 25019

Πρωτόκολλο, τηλ. +30 22470 23227,  Fax. +30 22470 23401

Δημ. Πνευματικό Κέντρο Λέρου – Βιβλιοθήκη, τηλ. +30 22470 24294

Αγία Μαρίνα, Λέρος, Δωδεκανήσου
Τηλ. Επικοινωνίας : +30 22470 22929

Λακκί, Λέρος, Δωδεκανήσου
Τηλ. Επικοινωνίας : +30 22470 22587

Αγία Μαρίνα, Λέρος, Δωδεκανήσου

Τηλ. Επικοινωνίας : +30 22470 31299